List do rodziców i uczniów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i  Nauczyciele, Kochani Uczniowie – Adolescenci,


Będzie to długi list, proszę jednak  zatrzymajcie się i poświećcie chwilę, żeby go przeczytać, zrozumieć i pochylić się nad jego treścią. Docenimy poświęcony czas i partnerstwo w tym jakże pięknym, wymagającym i pierwszym w Polsce projekcie szkoły farmy z zamieszkaniem.

Wiadomość tę napisałam w ósmym tygodniu funkcjonowania MFS (Montessori Farm School). To szkoła doświadczeń wielu elementów życia społecznego. Prowadzimy ten projekt w Białce (nieopodal Radzynia Podlaskiego) wykorzystując do tego Program Nauki (codzienne plany zajęć lekcyjnych) i Pracy (obowiązki związane z prowadzeniem farmy i hotelu – Państwa dzieci przyjęły i godnie ugościły w tym roku 4 grupy z Warsaw Montessori School zarabiając tym samym pieniądze na naszą montessorianską wyprawę listopadowa do Włoch).

Do wglądu mamy dla Państwa codzienne Plany  lekcji oraz Tygodniowy Plan Nauki i Pracy rozpisany na konkretne dni.

Wspomniany Program Nauki i Pracy został pierwszy raz opisany przez Dr Marię Montessori w książce: Z dzieciństwa w dorosłość (Dodatki A i B strony 77 do 115).

https://ksiegarnia.pwn.pl/Z-dziecinstwa-w-doroslosc,971544738,p.html

Nasz Plan Nauki i Pracy został szczegółowo opracowany przez grupę specjalistów, praktyków i naukowców z zakresu edukacji Montessori Erdkinder (wiek 12 -18) tak, żeby efektywnie pomagał adolescentom wchodzić w dorosłe życie.

Ten Program/Plan dotyczący okresu przechodzenia z okresu dorastania (dojrzewania) w dorosłość ma pomóc nastolatkom (adolescentom, Państwa dzieciom, a naszym uczniom) doświadczyć prawdziwości życia i pracy (w tym współpracy, przyjaźni, miłości, wiary i akceptacji) zważywszy na to, że życie jest i będzie pełne wyzwań, nieoczekiwanych okoliczności oraz nieprzewidzianych sytuacji.

Program Nauki i Pracy jest bogaty akademicko i wymagający czasowo, co ilustruje nasz tygodniowy Plan Zajęć rozpisany na konkretne dni, kiedy to codzienne obowiązki i aktywności naszych adolescentów zaczynają się o  7:00 rano a kończą o 10:15 wieczorem.

(…)Dzisiejsze szkoły nie są dostosowane ani do potrzeb dorastania, ani do czasów, w jakich żyjemy. Społeczeństwo nie tylko rozwinęło się w stan skrajnych komplikacji i ekstremalnych wręcz kontrastów, ale stajemy w obliczu kryzysu, w którym pokój świata i sama cywilizacja są zagrożone (…)

Dr. Maria Montessori, Z Dzieciństwa w Dorosłość

(…) Schools as they are today, are adapted neither to the needs of adolescence nor to the times in which we live.  
Society has not only developed into a state at utmost complication and extreme contrasts, but it has now come

to the crisis in which in the peace of the world and civilization itself are threatened (…) 

Dr. Maria Montessori

”From Childhood to Adolescence” 

https://www.montessoriseeds.com/uploads/1/2/9/0/129029854/plan_of_study_and_work.pdf

Nasze codzienne “plany lekcji” (Study Schedules), nasz MFS sylabus został dostosowany nie tylko do grupy mieszanej wiekowo, która tworzy społeczność uczniowska MFS (uczniowie w wieku – 11/12 -15 lat – czyli pierwsza faza trzeciego etapu rozwojowego  w rozumieniu Montessori) ale także do uczniów i ich przynależności do konkretnej klasy wiekowo (klasy V-VIII). Troje z naszych uczniów już w maju 2023 roku przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

MFS Folwark Białka – to szkoła z zamieszkaniem. MFS umożliwia Państwa dzieciom , a naszym uczniom  – doświadczać życia, pracy i współpracy w pałacu i na farmie (farmie jako miejscu niczym nieograniczonych możliwości do nauki, poszukiwań i prac badawczych . Uczniowie w MFS uczą się być częścią małej ale rosnącej w silę społeczności, w której podział pracy, akceptacja, wzajemny szacunek oraz wiara w siebie i  w grupę (wspólnotę) to podstawowe wartości. 

Wspólnota to mentalny i duchowy stan świadomości polegający na tym, że dzielimy nasze otoczenie wzajemnie definiując i określając możliwości swoich bytów. To wiedza ludzi o ludziach (człowieka o człowieku), ich obawy o siebie nawzajem, troska, którą się obdarzają i dbałość o siebie, ich wzajemne zaufanie i wolność, które wnoszą by móc razem funkcjonować.  

Wendell Berry, Utrata przyszłości, w The Long-Legged House (Eseje, 2012)

A community is the mental and spiritual condition of knowing that the place is shared, and that the people who share the place define and limit the possibilities of each other’s lives. It is the knowledge that people have of each other, their concern for each other, there trust in each other, the freedom with which they come and go among themselves.”

Wendell Berry, „The Loss of the Future”, in The Long-Legged House (Essays, 2012)

Rozwój nas i naszych uczniów  poprzez wszystkie  codzienne wyzwania stające przed rosnącą w siłę wspólnotę adolescentów, wywodzących się z różnych kultur, w tym językowych, społecznych  i przychodzących  do nas z różnych systemów szkolnych  – nie tylko umacnia nasza wspólnotę MFS ale także, daje każdemu z jej uczestników cenne doświadczenie życiowe i wiedzę  jak żyć w tak szybko zmieniającym się dziś świecie. 

Pobudka w pałacu przypada na godzinne 6:30, po niej następują poranne obowiązki, gotujemy razem (nasza kuchnia to doskonale funkcjonujące i zapraszające  – tzw przygotowane otoczenie), jemy razem aż cztery razy dziennie, bo dzielenie się jedzeniem to dzielenie się życiem. Idziemy do szkoły razem do tzw. study rooms (sal lekcyjnych) odpowiednio ubrani i przygotowani  – nie w klapkach, nie w piżamach i nie w krótkich spodniach – dress code je wyklucza podczas lekcji), jeździmy na basen, gramy: w ping-pong, w baseball,  football, badminton, boksujemy i korzystamy zajęć na świeżym powietrzu, kiedy to tylko możliwe. Uczniowie maja również codzienne obowiązki  wieczorne – zaspokajające  potrzeby poszczególnych członków wspólnoty jak i grupy jako takiej. O 17:00 zaczyna się  półtoragodzinny czas wolny. Wtedy tez buduje się wspólnota, ponieważ uczniowie chcą i potrzebują być w tym właśnie wieku razem i dzielić te piękne choć czasami trudne chwile ze sobą. 6:30 to czas wieczornych obowiązków, 7:00 kolacja, 7:30 obowiązki po kolacji, o 21:30 tzw. study hall (czas na czytanie, kończenie szkolnych zadań), o 10:15 gasimy światła a o 11:00 zaczyna się cisza nocna. Młodszym uczniom zdarza się być w łóżku już około 20:30/21:00 i też  jest na to zgoda. Czasami organizujemy wieczory filmowe, oglądamy mecze bo nasi „mężczyźni alfa” nie pozwoliliby sobie na opuszczenie ważnych wydarzeń sportowych.

Mamy do Państwa  – jako Rodziców uprzejmą prośbę: kiedy spędzacie Państwo  ze swoimi dziećmi, a naszymi uczniami czas podczas tych krótkich i długich weekendów, ale tez w okresie świat, ferii i wakacji modelujcie Państwo i bądźcie dobrym wzorcem dla nich jeśli chodzi o uprzejmość, zaufanie, szacunek, uznanie i wiarę w drugiego człowieka. Pokażcie Państwo swoim dzieciom jak ważnym jest udział w życiu społecznym tak lokalnie jak i globalnie w świecie. Domowe lekcje savoir vivru może wyszły już z mody ale, jakże adolescenci  dziś  tych dobrych wzorców i lekcji kindersztuby potrzebują. Jadajcie Państwo razem, czytajcie książki i spędzajcie razem dobry czas. Bez Państwa czynnego udziału / partnerstwa nasza wspólnota MFS nie przybierze na sile. Potrzebujemy Was! tak samo jak potrzebujemy Waszych dzieci/naszych uczniów i naszych zadedykowanych temu projektowi nauczycieli specjalistów.

Kadra MFS Folwark Białka, ich przedmioty (dyscypliny) i pasje, którymi dzielą się z naszymi uczniami:  

Języki:

– angielski jest językiem którym posługujemy się na co dzień

– w języku polskim porozumiewa się znakomita większość naszej dwujęzycznej społeczności.

– Język hiszpański jako drugi bądź trzeci język obowiązkowy. 

Nasi uczniowie i nauczyciele specjaliści porozumiewają się też po ukraińsku, rosyjsku, w bycie językowym –  surzyk, po włosku, francusku czy afrykanersku.

 – Lekcje języków obcych: Angielski z Panią Maureen, Hiszpański z Panem Santiago, Konsultacje językowe  – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty  Pan Przemek Przychodniak nasz specjalista programu IB DP i egzaminator ORE.

 – Przedmioty Humanistyczne: Język Polski z Panią Kasią i Historia z Panem Jackiem

 – Matematyka z Panem Leszkiem

 – Nauki przyrodnicze: 

Biologia , pszczelarstwo i przygotowania do założenia naszej pierwszej pasieki, green keepers czyli opiekunowie zieleni z Panem Łukaszem

– Botanika, zoologia i leśnictwo z Panem Jakubem – miedzy innymi projekt ratowania pałacowych kasztanowców, myszowate, sarny i jenoty w parku przypałacowym a także przygotowania do przyszłorocznej wyprawy do  Szkocji.

https://youtu.be/QBfiSYLeXWU
https://youtu.be/3CoMuFpViF8
https://youtu.be/-XrhNf0d2zY

– Geografia  – przez pierwsze pół roku życia, nauki i pracy z MFS wybraliśmy się na Wesele w Działoszynie – jako preludium naszej mini Italy Trip i w ramach przygotowań logistycznych do wyjazdu do Włoch, gdzie pojechaliśmy busem przez Europe w listopadzie, byliśmy tez w Lublinie, w Warszawie i w Zakopanym, robiliśmy mapy z naszym specjalistą i geografem i profesorem Polskiej Akademii Nauk  – Panią Edytą, syropy z pigwy, perfumy z naszymi ziołami a także zgłębialiśmy tematykę recyklingu 

– Fizyka – przez pierwsze dwa miesiące wiele doświadczeń z życia w pałacu i pracy na farmie zdobywaliśmy tamże (statyczne i dynamiczne tarcie, fizyka w stolarni), począwszy od listopada na zajęcia w systemie blokowym przyjeżdża Pan Marek zwany przez uczniów profesorem, nasz specjalista IB DP chemik i fizyk, buddysta i erudyta.

 – Chemia  – jest doświadczana i zgłębiana codziennie w kuchni, ogrodzie i w budynku gospodarczym, a także z Panem Markiem w systemie blokowym.

 – Self Expression/czyli wyrażanie siebie poprzez: Muzykę i Dramę z Pani Magda (Piosenka o Pokoju na Świecie, Romeo i Julia  – krótkie przedstawienie z Panem Davidem, wyjazd do teatru w Lublinie,  przygotowania do koncertu świątecznego w Warszawie), sztuka rękodzieła z Panią Dzidka i earth art czyli sztuka darów natury z Panią Maureen, której tworzenie i ekspozycja czeka na wiosnę, lato i jesień bo sztuka jest przecież wokół nas, naszego pałacu, parku, pola i ogrodu i budynku.

 – Ekonomia i przedsiębiorczość z Panią Małgosią i z Panią Ela: cotygodniowe – środowe wypady na targ miejski w Radzyniu, kupno, prezentacja i sprzedaż i tzw targowanie się; przygotowanie do sprzedaży internetowej; inne projekty: sprzedaż własnych dyń i tykiew na zamówienie, budżetowanie wyjazdu do Włoch, Bazar świąteczny w Warszawie: budżet, produkcja, księgowość i ocena ryzyka; budżetowanie i przyjmowanie zorganizowanych grup z Warsaw Montessori School.


–  Barn Duty czyli zajęcia w gospodarstwie z Panem Markiem, codzienne obowiązki związane z hodowlą  kur i owiec i w budynku gospodarczym

 – Opieka psychologiczna i konsultacje – Pan David McNees mindfullnes i neuropsychologia,  Zofia Schacht Petersen NVC/Dialog, Dr Barbara Arska  – Karylowska  – konsultacje, Ewa Maryańska konsultacje a także: artterapia, animaloterapia i hortiterapia (terapia przez uprawianie roślin).

 – Kultura fizyczna i sport: zaczęliśmy rok szkolny zgłębianiem tajników gry w Baseball, gramy w ping pong, boksujemy, jeździmy na nartorolkach i nartach biegowych, jeśli aura pozwoli – bo ruch powoduje rozwój połączeń nerwowych w mózgu ergo sprawie, ze adolescenci staja się mądrzejsi. W piłkę nożną gramy tak przy pałacu, jak i na szkolnym boisku w  sali gimnastycznej korzystając z uprzejmości lokalnej szkoły. Raz w tygodniu uczniowie maja lekcje szachów z Panem Adamem, mistrzem polski nauczycieli w szachach i honorowym członkiem jednego z największych klubów szachowych w Gwatemali.

 – Podręczniki: W MFS co do zasady nie używamy podręczników, czasami traktujemy je jako materiały źródłowe i referencyjne w zestawieniu z kartami pracy i zeszytami przedmiotowymi, które uczniowie przechowują w organizerach, gdyż jak mówi mądrość: 

“Oczekiwanie że uczeń nauczy się tylko z podręcznika to jak wymaganie sprawdzenia i obejrzenia broszury turystycznej i nazwanie tego wakacjami”

„Expecting a kid to learn only from a textbook is like asking them to look at a travel brochure and calling it a vacation” 

Znalazłam ten cytat, we wrześniu 2016 roku kiedy tworzyliśmy nasze pierwsze i jedyne Gimnazjum z żółtej willi na Tatrzańskiej w Warszawie, żeby wytłumaczyć rodzicom, że nie potrzebujemy podręczników i ocen (wystawiamy je tylko w połowie i na koniec roku szkolnego żeby sprostać wymaganiom egzaminu ósmoklasisty), gdyż jedne i drugie ograniczają rozwój tak akademicki jak i społeczny Państwa dzieci, a naszych uczniów w tak ważnym okresie ich życia.

Ten list do Państwa pisałam przez dwa dni, czytałam go i znowu pisałam, uroniwszy niejedną łzę szczęścia – dlatego, że to wszystko było i jest możliwe i że daliśmy radę dzięki:

 – Państwu – Rodzicom i Waszemu zaufaniu i partnerstwu

 – Waszym Dzieciom – naszym uczniom zwanym z racji wieku przez nas Montessorian adolescentami, których kochamy i akceptujemy i którym – nie boimy się tego powiedzieć – służymy z pełnym oddaniem i pasją.

 –  naszej znakomitej i zadedykowanej kadrze nauczycielskiej, która przez te 8 pierwszych tygodni (ściągania/opadania masek) pracowała 24/7 i przez te sześć miesięcy dokładała wszelkich starań żeby zrealizował się ten pierwszy w Polsce projekt szkoły farmy z zamieszkaniem.

Pierwszy raz nasi rodzice i nauczyciele czytali ten list w okresie tzw opadania masek, po ośmiu tygodniach budowania wspólnoty MFS, kiedy wybieraliśmy się właśnie w naszą pierwszą podróż zagraniczną – odyseję Montessori do Włoch, pracując jednocześnie nad kodeksem etyki, regulaminami, zmieniając program nauki i pracy, dostosowując i adaptując się do tych i innych zmian, które przynosi życie na farmie.

Dziękujemy, że jesteście z nami i tworzycie to miejsce, sprawiając, że jest ono wspaniałą szkolą doświadczeń TAK wielu elementów życia społecznego, a Państwa dzieci , a  nasi uczniowie – adolescenci właśnie teraz najbardziej potrzebują rozwoju społecznego.

Chcielibyśmy też Państwa poinformować i zaprosić do budowania kolejnego już etapu Montessori Farm School, liceum z programem  Pre IB  – przygotowania do matury międzynarodowej w IX I X klasie począwszy od września 2023 roku.

Raz jeszcze dziękujemy i zapraszamy.

Małgosia Tarnowska, Ela Zendel i Kadra MFS Folwark Bialka

.