Pierwszy ogród

„The land is where our roots are. The children must be taught to feel and live in harmony with Earth” Maria Montessori.

Adolescenci z Montessori Farm School zakładają swój pierwszy ogród, by go uprawiać, pielęgnować, patrzeć jak wzrasta to co zasiali i zasadzili,  być w kontakcie z naturą i zbierać owoce swojej pracy. Dzięki temu są nie tylko połączeni z naturą, ale zostawiają swój pierwszy ślad zasadzając… życie.