Bake Sale

Wsparcie dla Ukrainy przybiera różne formy. Potrzeby uchodźców ciągle się zmieniają. Bardzo dziękujemy za wszystkie dary, które zostały przekazane potrzebującym.

Aby wykształcić wśród uczniów postawę solidarności, wspólnoty i sprawczości w sytuacji kryzysowej, wspólnie z uczniami z Warsaw Montessori Gimnazjum i Warsaw Montessori Liceum zorganizowaliśmy Bake Sale . Zebrane środki zostały przekazane ofiarom wojny.

Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i ducha wsparcia.

Żadne słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności i podziwu za okazane zaangażowanie i serce. Dzięki Państwa hojności zebraliśmy podczas dzisiejszego Bake Sale 3278,50 zł! Nie pisząc już o licznych darach przekazanych do szkoły. Po prostu dziękujemy i działamy dalej.