Edukacja

Montessori Farm School Folwark Białka to wyjątkowa szkoła, której program akademicki w połączeniu z właściwie przygotowanym otoczeniem  ma na celu nie tylko przygotować swoich uczniów do kontynuowania nauki w wybranych przez nich później uczelniach wyższych, ale  wyposażyć ich także w narzędzia i kompetencje niezbędne do samodzielnego, dorosłego życia. 

Wiek 12-18 lat to wyjątkowy okres w życiu człowieka, nazywamy przez Montessorian nowymi narodzinami. To czas wzmożonego rozwoju fizycznego, psychologicznego a także społecznego. 

To ten wrażliwy okres, gdzie młodzi ludzie przestają już czuć się dziećmi, a  zaczynają odkrywać swoją tożsamość, możliwości i potencjał w szerszym społecznie otoczeniu. Ten  czas to preludium przed dorosłością.

Dlatego tak ważne jest by młodzi ludzie mogli uczyć się w miejscu i zróżnicowanej wiekowo społeczności, gdzie nie tylko zdobędą wiedzę akademicką, ale poprzez jej zastosowanie w codziennym życiu będą mogli odkryć swoje talenty i mocne strony, rozpoznać potencjał oraz poznać w czym są dobrzy i skuteczni. 

Montessori Farm School to projekt edukacyjny, w którym przedmioty akademickie znajdują swoje rozszerzenie i praktyczne zastosowanie w codziennym życiu.  Szkoła, której nieodłącznymi składowymi jest farma ze zwierzętami, pola uprawne, ogród, sad, pasieka, dwa stawy, stolarnia i warsztat naprawczy jest ciągłym źródłem studiów, zdobywania wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności i kompetencji tak niezbędnych w samodzielnym, dorosłym życiu.

Uczniowie przez okres edukacji mieszkają na farmie stając się w nie tylko jej pełnoprawnymi mieszkańcami, ale także członkami społeczności, którą tworzą razem z mieszkającymi i pracującymi tam dorosłymi. Pod okiem najlepszych w swoich dziedzinach nauczycieli i specjalistów uczą się i pracują, odkrywając tym samym swoje umiejętności, a także role i miejsce w społeczeństwie. 

Wspólnota, nauka, praca – to realne doświadczenie dorosłego życia stawiające codzienne wyzwania, które młodzi ludzie muszą sami pokonać, począwszy od wstania na czas, nakarmienia zwierząt, posprzątania, zrobienia zakupów i przygotowania posiłków po zajęcia akademickie i pracę na farmie. Każda praca i zadania mają jasne cele.  Siew i żniwo, hodowla produktywnych zwierząt,  pozyskiwanie i czerpanie z wszelkich dóbr i zasobów gospodarstwa pozwala im także na samodzielne zarabianie własnych pieniędzy. 

Uczniowie mogą sprzedawać własnoręcznie wyhodowane warzywa, miód pozyskany z pasieki, przetwory, wyroby rękodzielnicze. Wspólna praca i zdolność zarobienia pieniędzy niezwykle silnie wpływa na ich poczucie własnej wartości, sprawczości i wkładu w życie swojej społeczności. Cudownie bowiem jest móc coś stworzyć od początku, sprzedać,  zarobić  i tym samym poczuć głęboką satysfakcję z myślą: „I can do it”, a możliwość dzielenia tego doświadczenia w grupie sprawia nie tylko silne poczucie przynależności ale także pozwala zrozumieć jak działa praca zespołowa i podział obowiązków. To właśnie ten rodzaj edukacji buduje w młodych ludziach wzajemność, szacunek, pracowitość, odpowiedzialność i współodpowiedzialność,  decyzyjność i zdolność ponoszenia konsekwencji. 

Uczniowie Farm School żyją i rozwijają się pod opieką i w obecności nas dorosłych, uczą się bowiem  obserwując nas w pracy i wzajemnych relacjach. Bycie wiarygodnym wzorcem to ogromna odpowiedzialność dla nas, nauczycieli i specjalistów.

Praca z nastolatkami to dla nas także niekończące się źródło inspiracji i przywilej bycia mentorem i towarzyszem ich podróży ku dorosłości. 

Zapraszamy do niezwykłej szkoły i wyjątkowego projektu edukacyjnego.  

Do zobaczenia w Białce.

Pobierz

>>> Formularz zgłoszeniowy <<<